Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Ραμούζης

Meteora Trip
30 Σεπτεμβρίου 2019
Trikala Focus
26 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη έργου:

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια μοντέρνα και responsive ιστοσελίδα για το Δικηγορικό Γραφείο του Χρήστου Ραμούζη.

Σχεδιασμός ιστοσελίδας:

Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας με βάση την ήδη υπάρχουσα εταιρική ταυτότητα καθώς και η συμβατότητα με τα πρότυπα WCAG 2.0 AA και section 508, ώστε η ιστοσελίδα να είναι εύκολα προσβάσιμη από ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις επιταγές του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για το σκοπό αυτό εφαρμόσαμε όλες τις ενδεδειγμένες τεχνικές για τη συμβατότητα με τα παραπάνω πρότυπα, ελέγχοντας παράλληλα με κατάλληλα εργαλεία για την εξάλειψη πιθανών ασυμβατοτήτων. Ταυτόχρονα σχεδιάσαμε την ιστοσελίδα με γνώμονα την εύκολη πλοήγηση σε όλες τις  συσκευές.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

  • Κατασκευή Responsive Ιστοσελίδας
  • Συμβατότητα με τα πρότυπα WCAG 2.0 AA & Section 508
  • Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO)
  • Hosting


Ζητήστε προσφορά!

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή ιστοσελίδων και επικοινωνήστε μαζί μας!