Διαδικτυακές Φιλοξενίες

Τυποποιημένα Πακέτα Φιλοξενίας Αυτοματοποιημένης Υποστήριξης

Τα πακέτα σε Cloud Hosting είναι ιδανικά για να φιλοξενήσουν το Website κάθε τύπου επιχειρηματικού οργανισμού. Για κάθε Επιχείρηση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περιβάλλοντα διαχείρισης Plesk και CPanel , κορυφαία συστήματα διαχείρισης online χώρου και χαρακτηριστικών λογαριασμών φιλοξενίας .


ConsumersConsumers (Pro)ProfessionalBusiness
Τιμή 50 €/y 100€/y 190€/y 350€/y
Mηνιαίο Traffic 100 GB 200 GB 600 GB 1000 GB
Χώρος 1 GB 3 GB 6 GB 10 GB
Domains 1 1 5 20
e-mails Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες Απεριόριστες Απεριόριστες Απεριόριστες
Λειτουργικό Σύστημα Linux ή Windows Linux ή Windows Linux ή Windows Linux ή Windows
Eλληνική Φιλοξενία
Consumers
Τιμή 50 €/y
Mηνιαίο Traffic 100 GB
Χώρος 1 GB
Consumers (Pro)
Τιμή 100€/y
Mηνιαίο Traffic 200 GB
Χώρος 3 GB
Professional
Τιμή 190€/y
Mηνιαίο Traffic 600 GB
Χώρος 6 GB
Business
Τιμή 350€/y
Mηνιαίο Traffic 1000 GB
Χώρος 10 GB

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

 

Πολιτική Αναβάθμισης

Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης θέλει να αναβαθμίσει το πακέτο του μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 2 τρόπους :

  1. Μπορεί να πιστώσει το ποσό της Προηγούμενης  Ενεργής σύμβασης και να διατηρήσει ως ημερομηνία λήξης την Τρέχουσα .
    π.χ. Ένα υπάρχον πακέτο Φιλοξενίας Cloud Consumers για να μεταβεί στο πακέτο Cloud Consumers (Pro) θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά (100€ - 50 €) . Η λήξη του νέου πακέτου θα παραμείνει ίδια με τη Λήξη του τρέχοντος Cloud Consumers.

  2. Μπορεί να διακόψει την Τρέχουσα σύμβαση και να αγοράσει ένα Καινούριο Πακέτο , με ημερομηνία Έναρξης τη σημερινή . 


Επικοινωνήστε μαζί μας!*


*Ζητήστε προσφορά, ή περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας

Datech